LUOTTOPOLITIIKKA

Yrityksen toiminnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ennakoivaan riskienhallintaan. Ennakoiva riskienhallinta on helpompaa ja halvempaa kuin korjaava riskienhallinta. Tähän liittyen yrityksellä tulee olla toimiva kirjallinen luottopolitiikka. Oikein laaditulla luottopolitiikalla pystytään mm. parantamaan myyntisaamisten kiertonopeutta sekä pienentämään luottotappioita. Myös yrityksen käyttämät sopimukset kannattaa päivittää säännöllisesti.

Olemme olleet mukana monen yrityksen luottopolitiikan laatimisessa tai päivittämisessä. Osaamme keskittyä olennaiseen on sitten kyseessä uuden luottopolitiikan laatiminen tai luottopolitiikan päivittäminen.  Meillä on vankka kokemus myös erityyppisiin vakuuksiin ja rahoitusratkaisuihin liittyvien toimeksiantojen hoitamisessa. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää mahdollisuuksista turvata yrityksesi saatavat.

Koulutus

Mikäli yritykselläsi on tarvetta yrityskohtaiseen koulutukseen, pystymme räätälöimään ja toteuttamaan yrityksesi todellisia tarpeita vastaavan koulutuksen. Te päätätte koulutuksen ajankohdasta ja sisällöstä. Koulutus voidaan järjestää tarvittaessa myös yrityksenne tiloissa.

Meillä on erittäin pitkä kokemus ja osaaminen erityyppisten juridisten koulutusten (esim. luottopolitiikka, vakuusasiat, maksukyvyttömyysmenettelyt, perintä) järjestämisessä. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja räätälöidään teidän tarpeitanne vastaava koulutus.

Ota yhteyttä

Luottopolitiikan rakenne

Hyvä luottopolitiikka on sellainen, joka vastaa yrityksen tarpeita ja sopii yrityksen toimintakulttuuriin sekä lisää liikevaihtoa ja vähentää luottotappioita. Alla lista tärkeistä luottopolitiikassa huomioitavista asioista:

 1. Projektin vaiheet ja kokoonpano

 2. Yleinen osa ja yrityksen perustiedot

 3. Luottoprosessin nykytila ja kehittämistarpeet

 4. Luottoyksikön organisaatio ja vastuualueet

 5. Luottopolitiikan hyödyt ja tavoitteet

 6. Yrityksen asiakaspolitiikka

 7. Yrityksen luottoprosessi

 8. Laskutus- ja reklamaatiot

 9. Yrityksen vakuuspolitiikka

 10. Tarjous-, tilaus- ja muu sopimusmenettely

 11. Luotonvalvonta sekä huomautus- ja perintäprosessi

 12. Epävarmat saamiset ja luottotappiot

 13. Luottopolitiikan vahvistaminen ja käyttöönotto yrityksessä

 14. Luottopolitiikan seuranta ja päivittäminen

Mikäli yrityksesi tavoitteena on olemassa olevan luottopolitiikan päivittäminen tai uuden laatiminen, autamme yritystäsi pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Lisätietoja saat Jukka Salmelalta, puh. 050 384 3557 tai jukka.salmela@ktipartners.fi.